بیمه آسانسور

جهت خرید بیمه نامه مسئولیت آسانسور اینجا کلیک نمایید .

موارد تحت پوشش و خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی

پوشش های بیمه نامه مسئولیت مدنی سامان

– هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جانی وارد به اشخاص ثالث
– غرامت نقص عضو (در مواردی که بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان نقص عضوی برای بیمه گذار وارد آید بیمه گر موظف به جبران خسارت می‌باشد.)
– غرامت فوت (در صورت فوت بیمه‌گذار بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان ورثه وی مستحق دریافت غرامت می‌باشند.)
– خسارت های مالی (اموال و تاسیسات مجاور)

بیمه مسئولیت مدنی چه مواردی را پوشش نمی دهد؟

– خسارات ناشی از اعمال متقلبانه بیمه‌گذار
– جرائم حقوقی و کیفری و مجازات های قابل خرید
– اقدام بیمه‌گذار برای نجات مصدوم اقرار به مسئولیت محسوب نمی‌شود.
– حوادثی که در خارج از مرزهای کشور اتفاق می‌افتد.
– خسارت های ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و قطارهای راه‌آهن مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث .