بیمه درمان تکمیلی


بیمه نامه درمان تکمیلی گروهی

بیمه درمان تکمیلی گروهی جزء بیمه های اشخاص میباشد که شرکت ها برای پوشش هزینه های کارکنان خود از آن استفاده می کنند. با پرداخت حق بیمه در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت . مدت بیمه‌نامه درمان گروهی یا بیمه تکمیلی، یک سال است. معمولاً تاریخ سررسید هم دقیقاً همان ساعت و روز، در سال آینده خواهد بود.

https://www.saman5144.ir/تماس-با-ما/

ویژگی متقاضیان بیمه نامه درمان تکمیلی

در بیمه نامه درمان تکمیلی بایستی حداقل ۱۰۰ نفر از طرف شرکت بیمه گذار به شرکت بیمه معرفی شود.


کلیه پرسنل باید تحت پوشش بیمه های درمان معمولی پایه (تامین اجتماعی یا خدمات درمانی) باشند.
حداقل ۵۰% کارکنان سازمان متقاضی بیمه درمان تکمیلی ‌باشند.

جهت سفارش بیمه نامه و دریافت جزئیات بیشتر با کارشناسان این نمایندگی در تماس باشید . 

تلفن تماس : ۴۴۱۴۰۱۲۴ – ۴۴۶۵۶۰۸۹ – ۰۹۱۲۳۷۸۹۱۰۱ – ۰۹۱۲۳۷۰۸۹۶۹